ZUINIG MET WATER

Terug

We vinden het belangrijk dat onze kinderen besef hebben van het belang van zuiver water, dat ze willen meewerken om zo weinig mogelijk water te verkwisten of te vervuilen. Tijdens het hele schooljaar wordt er bewust met water omgesprongen. De meeste kranen stoppen vanzelf. We schenken ook aandacht aan : het doorspoelen, handen wassen zonder overbodig water te gebruiken, drankfonteintjes gebruiken en niet misbruiken.