MEESTER DRIES

TERUG

Hoi ik ben meester Dries, ik ben de sportleerkracht voor het 4de en 5de leerjaar. Ik geef hen turnen en zwemmen. De vrijdag geef ik ook turnen aan 3A en 3B. 
Ik sta nog op 3andere scholen waar ik kleuterturnen geef.
Sport ze !!