Juf Anne

Hallo iedereen, ik ben Anne, zorgcoördinator van de school. Ik sta sinds 1997 op deze school. Mijn voornaamste taak is een luisterend oor te zijn voor leerkrachten, leerlingen en ouders, om zo samen met de betrokken partijen naar een oplossing te zoeken bij leermoeilijkheden, een leerstoornis of socio-emotionele problemen. Ik vorm dan ook de schakel tussen CLB, REVA, het ondersteunersnetwerk en andere externe hulpverleners en de school. Driemaal per jaar organiseren wij ook een klassenraad voor onze zorgkinderen.
Ik werk in de school aan gelijke kansen onderwijs voor alle kinderen. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen en dat ze zich goed voelen op school. We proberen dan ook zoveel mogelijk de kinderen en ouders bij het schoolgebeuren te betrekken. Wij vinden het als school belangrijk dat we het aanbod van de school aanpassen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen.
Ik ben steeds aanwezig van maandag tot en met donderdag.
De juffen Lieve, Sybille, Sabrina,  Naomi en ikzelf vormen het zorgteam van onze school.
Wij hopen op deze manier een brug te slaan tussen de ouders en de school.