Ouderbetrokkenheid

Graag willen wij bouwen aan een vertrouwensrelatie met de ouders. Daarom hechten we een groot belang aan een goede communicatie tussen school en ouders. En dit via:

  1. open klasdagen
  2. infoavonden
  3. oudercontacten
  4. info-map
  5. het leefboek in de kleutergroepen
  6. de klasagenda
  7. de werk-en toetsmap
  8. het rapport
  9. de maandelijkse infokalender
  10. de website

Daarnaast vinden we het persoonlijk contact voor of na de school met leerkrachten, brugfiguur, zorgcoördinator..belangrijk. We willen ervoor zorgen dat we samen in openheid de opvoedingstaak van de kinderen ter harte nemen. Hierbij respecteren we de rol van de ouder als opvoedingsdeskundige.

Schoolraad:

Ook de participatie van de ouders aan het schoolgebeuren is belangrijk! Openheid en betrokkenheid van hen is een belangrijke troef om de werking van de school te helpen evalueren en sturen. De ouderoverleggroep of oudercomité is een adviserend orgaan dat op een constructieve manier de driehoek ouders – leerlingen – team verstevigt. Ook de feedback is belangrijk binnen zo een oudergroep en vormt een permanent klankbord voor een verdere kwalitatieve uitbouw van de school.

We willen dat ouders zich écht welkom voelen op onze school waarbij we samen de handen in elkaar slaan en bouwen aan openheid vertrouwen en respect voor elkaar.