Een GRoene Avontuurlijke Speelplaats

Terug

Ouders en leerkrachten bundelden hun krachten samen en via het project “Pimp je speelplaats” , toverden we onze speelplaats om in een groene speeloase voor de kinderen. Een speelplaats met meer bomen , struiken , bloemen en overal gras waar je op mag,  vinden kinderen meer boeiend.
Een groene speelplaats zou bovendien heel wat positieve effecten hebben. Kinderen voelen zich gelukkiger in het groen, en vervelen zich minder snel op een avontuurlijke speelplaats. De uitdagende omgeving scherpt hun sociale vaardigheden aan en prikkelt hun creativiteit. Negatief (pest)gedrag krijgt minder kans! Wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze bevindingen. De kinderen zijn meer betrokken bij hun speelplaats en de leerkrachten vinden er boeiende leerkansen.
Enkele keren per schooljaar steken de ouders en leerkrachten de handen uit de mouwen om de speelplaats uit te breiden en op te knappen. Zo genieten we bij ons van een bouwhoek , een wilgenhut , creatieve zitbankjes , leuke speelhoekjes , een moestuin , een pluktuin , een vijver , een buitenklas,…

 

Foto's