STIBO Groenweelde

dagverblijf

De werking van het stibo ‘Groenweelde’

Onze coördinaten:
Stedelijk initiatief buitenschoolse opvang ‘Groenweelde’ (Stibo groenweelde)
Grensstraat 202 – 9000 Gent
tel. 09 227 49 23
fax. 09 227 99 62
e-mail stibo.groenweelde@gent.be
Cindy, Ineke, Petra, Kim, Lies en Kathleen zijn op dienst van 7 tot 18uur.

Onze visie:
Gezelligheid en kindvriendelijkheid zijn daarbij onze troeven.
Onze visie in enkele kernbegrippen: huiselijke inrichting, groene omgeving, fijne samenwerking met de school, een boeiende vakantiewerking tot 12 jaar en dit alles in een nieuw kleutercomplex vanaf het schooljaar 2008-2009.
Kortom: een buitenschoolse opvang waar het gras echt wel groener is. Tijdens de schoolvakanties voegen wij de nabijgelegen stibo’s ‘De Bevertjes’ en ‘De Regenboog’ toe aan stibo ‘Groenweelde’. De betrokken teams nemen de voorbereiding en uitvoering van een gevarieerd themagebonden vakantie- en vrijetijdsprogramma’s op in hun programma. Er is ruimte voor vrij spel en de kinderen spelen naar hartenlust met het ruime aanbod spelmateriaal. De foto’s over het reilen en zeilen van de kinderen in de buitenschoolse opvang worden voorgesteld via een diavoorstelling op de computer. Voor kinderen die hieraan behoefte hebben, bestaat er de mogelijkheid om na het middagmaal te rusten of te slapen.

Doelgroep:
Tijdens schooldagen (kleuters van basisschool De Lotus) en op woensdagmiddag komen de begeleidsters van stibo De Bevertjes naar stibo groenweelde met de kleuters van basisschool De Dialoog.
Tijdens vakantiedagen: 2,5 – 12-jarigen van basisscholen De Lotus, De Dialoog en De Regenboog, alsook externe (buurt-)kinderen.

Kostprijs: De prijs is afhankelijk van de duur van de opvang

Tijdens schooldagen:
•0,90 euro middagopvang
•1,97 euro avondopvang
•2,87 euro middag- en avondopvang
•0,90 euro woensdagmiddagopvang tot 13u
•2,87 euro woensdagmiddagopvang < 3 uren
•4,30 euro woensdagmiddagopvang > 3 uren

Tijdens vakantiedagen:
•2,87euro voor opvang <  3 uren
•4,30 euro voor opvang tussen 3 en 6 uren
•8,55 euro voor opvang > 6 uren

Kortingen (aanvraag dient te gebeuren door de ouders):
•25% korting indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin ingeschreven zijn in een initiatief van het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent;
•inkomensgerelateerde korting (15 tot 85%) indien het jaarlijks belastbaar gezins-inkomen minder dan 29304,00 euro bedraagt.
Maaltijden:
•0,50 euro soep
•2,85 euro warme maaltijd (kleuters)
•3,10 euro warme maaltijd (+6)
•1,00 euro vieruurtje

 

Betaling:
Er is een maandelijkse afrekening van de opvang- en verbruikskosten van de voorbije maand.
De betaling verloopt bij voorkeur via domiciliëring (uitvoeringsdatum de 12de van de maand) of via overschrijving.
Het fiscaal attest wordt in de eerste helft van het volgende kalenderjaar afgeleverd.